×

Services pending

ALESHIA HAMADY, 61, of Warren, died Monday, Aug. 15, 2022. (Staton-Borowski)

DAVID F. SALVATO, 78, of Warren, died Monday, Aug. 15, 2022. (Peter Rossi and Son)